Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Bölüm ve program yapısı Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15/04/2009 tarihli toplantısında alınan karar ile; 2009-2010 eğitim yılından itibaren uygulamaya konmak üzere değişmiş olup, 621 ISCED Kodu ile Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü altında Sulama Teknolojisi Programı bulunmaktadır.

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin E. ÇELİK


Sulama Teknolojisi Programı 

Programda Okutulan Dersler ve Yaptırılan Uygulamalar

Sulama Teknolojisi Programı hazırlanırken çeşitli ülkelerdeki konuyla ilgili meslek yüksekokullarının ders programları incelenmiştir. Ayrıca İstanbul’da sulama sektörünün bu tür bir elemandan beklediği nitelikler belirlenmiştir. Ders programı bu iki temel yaklaşımın ülkemiz koşullarına göre dengelenmesi ile oluşturulmuştur.

Sulama Teknolojisi ders programının birinci yılında daha çok teorik dersler bulunmaktadır. Ders programındaki bazı dersler bilgisayar, yabancı dil, bitki-toprak-su ilişkileri, elektrik ve hidroliktir. Teorik dersler uygulamada gerekli olacak düzeyde

tutulmuştur. İkinci yılda ise daha çok uygulamaya dönük ders ve proje çalışmaları bulunmaktadır. Ders programları öğrenciye derslerin yapıldığı sürede sektörde çalışma olanağı sağlamak amacıyla haftada üç güne sığdırılmaya çalışılmaktadır.

Gereken Nitelikler

Bu programa mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından sınav yapılmaksızın öğrenci alınmaktadır. Mevcut öğrenci alınan alanlar; Bahçecilik, Çay Teknolojisi, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Süs Bitkileri, Tarım, Tarım Teknolojisi, Zeytin Teknolojisi, Ziraat, Alt Yapı, Alt Yapı (İnşaat), İnşaat, İnşaat Teknolojisi, İnşaat-Üst Yapı, Üst Yapı, Üst Yapı-İnşaat, Yapı, Yapı (Kagir-Ahşap) Yapı Ressamlığı ve Yapıcılık’dır. Bu programı seçecek öğrencilerin;

  • bitki-toprak-su ilişkilerini bilen,
  • tasarım ve çizim yeteneği gelişmiş,
  • bedensel engeli bulunmayan, sağlam ve dayanıklı,
  • başkaları ile iyi iletişim kurabilen,
  • dikkatli ve sabırlı,
  • açık hava ve şantiye koşullarında çalışmayı kabullenmiş

kişiler olmaları önerilmektedir.


Mezunların Çalışma Alanları

Sulama Teknolojisi mezunları; Belediyeler, Orman ve Tarım Bakanlığına bağlı fidanlıklar gibi kamu kuruluşlarında, özel fidanlıklarda, sportif ve turistik tesislerde, sulama işi yapan özel sektörde ve kendi kuracakları iş yerlerinde çalışabilirler.

Meslek Elemanlarının Yaptıkları Belli Başlı İşler

Meslek elemanları; mevcut peyzaj projesine göre alanın sulama projesini hazırlar, hazırlanmış projeyi uygular, çalışmanın projeye uygun olarak sürdürülmesini sağlarlar, kamu sektörü ve özel sektörde kontrol elemanı olarak çalışırlar.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Çalışma ortamı açık hava olan sulama teknolojisi mezunları, gün ışığına bağlı olarak şantiye koşullarında çalışırlar. Çalışma ortamı açık alanlar olup, arazi durumuna göre değişir. Çalışma sırasında düz işçilerle, tesisat, elektrik ustalarıyla ve doğrudan müşteriyle, amirlerle ilişkide bulunurlar. Genel şantiye tehlikeleri dışında işin kendisinden kaynaklanan özel tehlike ve hastalık yok gibidir.

İş Bulma Olanakları

Sulama sektöründe, sulama konusunu bilen elemanlara ihtiyaç olduğu bilinen ve özellikle sulama ekipmanı satan sektör çalışanlarınca söylenen bir gerçektir. Ülkemiz, Doğu Karadeniz Bölgesi ve Akdeniz Bölgesindeki yağışlı bölgeler dışında kurak ve yarı kurak bir iklime sahiptir. Küresel ısınma sonucunda azalan su kaynakları elle sulama yerine sprinkler veya damlama sulamayı zorunlu kılmaktadır. Yarıkurak iklim, etkisini sürdüren küresel ısınma, otomatik sulamanın sağladığı faydaların toplum gözünde kazandığı prestij, özellikle GAP bölgesinde sulamanın yanlış yapılmasından kaynaklanan toprakların çoraklaşma tehlikesi gibi sayılabilecek bir çok gerekçeden dolayı otomatik sulama konusu, önemi artmakta olan ve gelecekte de artacak meslek dallarından biridir. Ofis programlarını ve AutoCad’i bilen mezunlar daha kolay iş bulmaktadır. İngilizce bilmek de aranan özelliklerden biridir.

Kentsel ortamda peyzaj düzenleme sektöründe çalışan insanların önemli bir kısmının bayan olmasından hareketle, sulama sektöründe de cinsiyetin çok önemli olmadığı söylenebilir. Fakat kırsal ortam bayanlar için sorunlu olabilir.

Meslek elemanlarının elde edeceği kazanç her meslekte olduğu gibi elemanın işe kendini verişi ve çalışma yeri ve ortamıyla ilgilidir. Ortalama kazanç asgari ücretin iki katından başlayarak artabilir. Eleman kendi işini yaptığı durumda kazancı piyasa koşullarına bağlı olarak ortaya çıkacaktır.

Mesleğin Geleceği

Bu programdan mezun olanlar gerekli koşulları sağladıkları taktirde Tarımsal Yapılar ve Sulama, Orman Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı Bölümlerine dikey geçiş yapabilirler. Ülkemizde son yıllarda büyümesini sürdüren az sayıda sektörden biri sulama sektörüdür. Bu büyümenin ardında otomatik sulamanın yararlarının toplum gözünde kabulü bulunmaktadır. Dolayısıyla mesleğin gelecekte de önem kazanacağı ve sektörün büyüyeceği öngörülebilir.

Sulama Teknolojisi Programı Müfredatını Görmek İçin Tıklayınız.