El Sanatları Bölümü

El Sanatları Bölümü

Meslek Yüksekokulumuzun 11/06/2014 tarihli ve 2 nolu Yüksekokul Kurulu kararı ve Orman Fakültesinin 12/06/2014 tarihli ve 5 nolu Fakülte Kurulu kararı ile teklif edilen ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 01/10/2014 tarihli toplantısında incelenerek “Çiçek Düzenleme” programının açılması uygun görülmüştür.

Yine Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 30/12/2015 tarihli toplantısında incelenerek programın bölüm bağlantısının 215 ISCED Kodu ile “El Sanatları Bölümü” altında yer alması uygun görülmüştür.

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Aysel ULUS


Çiçek Düzenleme Programı

Programda Okutulan Dersler ve Yaptırılan Uygulamalar

Çiçek düzenleme temel bilgi ve estetik temelli eğitim veren bir programdır. Programdaki ders ve uygulamalar; canlı, kesme, kurutulmuş çiçek materyali ile çiçek düzenleme sırasında kullanılacak malzemelerin tanınması, çiçek kültürü ve çiçek düzenlemenin temel ilkeleri, satış ve pazarlama ile ilgili bilgi ve beceriler kazanmış, edindiği bu bilgi ve beceriler çerçevesinde değişik ortam ve amaçlar için çiçek tasarımları yapabilecek, bu tasarımlar için gereken malzemeleri temin edebilecek, yaptığı tasarımları pazarlayabilecek ara elemanlar yetiştirmek hedeflenmektedir.


Gereken Nitelikler

Bu programa LYS sonuçlarına göre öğrenci alınacaktır. Bu programı seçecek öğrencilerin;


  • Çiçeklere özel ilgi duyan,
  • bitkilere karşı alerjik bünyesi olmayan,
  • estetik yönü kuvvetli,
  • bedence sağlam ve dayanıklı,
  • başkaları ile iyi iletişim kurabilen,

kişiler olmaları önerilmektedir.

Mezunların Çalışma Alanları

Öğrenimi süresince kazandığı bilgi, beceri ile çiçek satışı yapan çiçekçi, market, fidanlık gibi işyerlerinde, organizasyon şirketlerinde çalışabilir ya da işyeri sahibi olabilir.

Meslek Elemanlarının Yaptıkları Belli Başlı İşler

Çiçek düzenleme bilgisi perakende çiçek satışı aşamasında çok gereklidir. Çiçek tasarımı mezunları,

canlı, kesme, kurutulmuş çiçeklerin temel tasarım ilkeleri çerçevesinde kullanım yerine ve amacına uygun biçimde tasarımını yaparlar.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Çiçek Düzenleme Programı mezunları kesme ve kurutulmuş çiçeklerin satışa hazır hale getirilmesi ve satışı aşamasında veya büyük organizasyonların çiçek düzenleme kısımlarında görev alırlar. Çalışma ortamını daha çok kapalı alanlar teşkil eder. Çalışmalarını bireysel veya ekip çalışmaları halinde yaparlar.

İş Bulma Olanakları

Bugüne kadar çiçek düzenleme eğitimi sektörde usta çırak ilişkisi ile yapılmaktadır. Açılacak program sayesinde canlı ve cansız çiçek materyalinin estetik tasarım ilkeleri çerçevesinde sanatsal ürün olarak tüketime sunulmasını sağlayan teknik elemanların yetiştirilmesi mümkün olacaktır. Bu nedenle program mezunlarının iş bulma olasılığı her zaman yüksektir. Bu sektörde kazanç, yerine ve ortamına göre, işverence serbest piyasa koşullarına göre belirlenmektedir.

Mesleğin Geleceği

Kesme çiçek sektörü artan bir büyüme potansiyeline sahiptir ve çiçek düzenleme bilgisi perakende çiçek satışı aşamasında çok gereklidir. Dolayısıyla eğitim almış çiçek tasarımcıları diplomalı elemanlar olarak sektörün gelişmesine katkı sağlayacaklardır.