Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü

Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü

Bölüm ve program yapısı Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15/04/2009 tarihli toplantısında alınan karar ile; 2009-2010 eğitim yılından itibaren uygulamaya konmak üzere değişmiş olup, 543 ISCED Kodu ile Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü altında Kağıt Teknolojisi ve Mobilya ve Dekorasyon Programları bulunmaktadır.

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Nur Müge GÜNGÖR 


Mobilya ve Dekorasyon Programı

Programda Okutulan Dersler ve Yaptırılan Uygulamalar

Mobilya ve dekorasyon ders programları ağaç işleri endüstrisini oluşturan kereste, parke, ambalaj, kontrplak, lif levha, yonga levha, mobilya dekorasyon, kaplama ve emprenye gibi endüstri kollarında ihtiyaç duyulan ara elemanların başarılı olmaları için gerekli olan teorik dersler ve uygulamalardan oluşmaktadır.

Mobilya ve dekorasyon ön lisans programı mezunları, yukarıda sayılan endüstri kollarının ara eleman ihtiyacını karşılayacağı gibi, ders programlarına yerleştirilen mobilya ile ilgili zorunlu derslerden başka isteğe bağlı seçimlik dersleri de aldığı takdirde ağırlıklı olarak mobilya üretiminde ve dekorasyon işlerinde çalışma imkanı bulabileceklerdir.

Gereken Nitelikler

Bu programa mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından sınav yapılmaksızın öğrenci alınmaktadır. Mevcut öğrenci alınan alanlar; Ağaç İşleri, Ahşap Teknolojisi, Ahşap Yat İnşa, Döşemecilik, Mobilya ve Dekorasyon ve Müzik Aletleri Yapımı’dır. Bu programı seçecek öğrencilerin;  • bedence sağlam ve dayanıklı,
  • ağaç işleri makinalarını (kesici, delici, vurucu makinalar) kullanabilen,
  • dikkatli ve sabırlı,
  • tasarım, çizim ve görüş yeteneği gelişmiş, meraklı,
  • matematik ve fizik bilgisi iyi olan,
  • işçilerle ve mühendislerle iyi ilişkiler kurabilen, geçimli kişiler olmaları önerilmektedir.

Mezunların Çalışma Alanları

Türkiye'de ağaç işleri endüstrisini özel sektör kuruluşları oluşturmaktadır. Bu nedenle devlet kuruluşlarında çalışma imkanı yoktur. Mobilya ve Dekorasyon mezunları özel sektöre ait orman ürünleri endüstrisinin kereste, parke, ambalaj, kontrplak, lif levha, yonga levha, mobilya, kaplama, emprenye gibi kollarında üretimde, satış ve pazarlama işlerinde çalışabilecekler ya da aynı endüstri kollarında kendi işlerini kurabileceklerdir.

Meslek Elemanlarının Yaptıkları Belli Başlı İşler

Mobilya ve Dekorasyon mezunları orman ürünleri endüstrisinde işleri yöneten ve planlayan 4 yıllık lisans programını bitirmiş elemanların yardımcısı olup, yöneticinin uygun görüp vereceği işleri yaparlar. Örneğin, bir kereste fabrikasında çalışıyorsa, fabrikaya gelen tomrukların teslim alınması, korunması, biçilmesi, kurutulması, satış partilerinin oluşturulması gibi işlerden sorumlu tutulurlar. Biçme programlarını yaparlar, işçilerin çalışma programlarını düzenlerler.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Orman ürünleri endüstrisi geniş bir çalışma alanını kapsar ve çalışma ortamını daha çok yarı açık ve kapalı alanlar teşkil eder. Kapalı alanlarda koku, toz ve gürültü önemli olup, gerekli önlemler alınmadığı taktirde meslek hastalıklarına yakalanma olasılığı yüksektir. Mobilya ve Dekorasyon endüstrisinde kullanılan makinalar kesici, delici ve vurucu özellikler arz ettiğinden gerekli tedbirler alınmazsa kaza riski yükselmektedir. Üretimde vardiya sistemi uygulanmakta, pazarlama imkanları iyi olduğu zamanlarda çift vardiya halinde çalışılmaktadır.

İş Bulma Olanakları

Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de orman ürünleri endüstrisini oluşturan işletmelerin sayısı 55832 olup, bu işletmelerde çalışan sigortalı işçi sayısı 172483'tür. Bu işletmelerde 4 yıllık lisans programını bitirmiş mühendisler ile işçiler arasında ara elemana ihtiyaç olacağı açıktır.

Bu ihtiyaç meslek liselerinden, çıraklık okullarından mezun olan elemanlarca ya da usta-çırak eğitimi ile yetişmiş elemanlarca karşılanmaktadır. Mobilya ve Dekorasyon mezunlarına ihtiyaç duyulan bu gibi işyerlerinde hak ettikleri yeri almaları halinde 2000 ile 4000 arasında değişen sayıda istihdam olanağının ortaya çıkacağı tahmin edilmektedir.

Mobilya ve Dekorasyon mezunları orman ürünleri endüstrisinin çeşitli kollarında kendi istek ve bilgisine göre çalışma imkanı bulabilmektedirler. Bu nedenle birkaç yıllık tecrübeden sonra iyi kazanç getiren işlerde çalışabileceklerdir. Küçük ve orta boy işletmelerde kazanç, yerine ve ortamına göre işverenle pazarlık yapılarak saptanmaktadır. Büyük işletmelerde ise işletmenin ücret politikasına uyulmaktadır.

Mesleğin Geleceği

Bu programdan mezun olanlar gerekli koşulları sağladıkları taktirde Endüstri Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İmalat Mühendisliği, Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümlerine dikey geçiş yapabilirler. Meslek, ülkemizde orman ürünleri endüstrisinin gelişmesine bağlı olarak gelişecek ve ileri ki yıllarda bazı endüstri kolları için ayrı programların açılması gündeme gelecektir.

Mobilya ve Dekorasyon Programı Müfredatı görmek için tıklayınız.