Öğrenci İşleri Bürosu

Öğrenci İşleri Bürosu
Ormancılık Meslek Yüksekokul’unun idari örgütlenmesi içinde yer alan bürolardan biri olan Öğrenci İşleri Bürosu; öğrencilerin, üniversiteye başlamalarından çıkışlarına kadar geçen eğitim – öğretim yaşamları süresince meslek yüksekokulunda öğrencilerle ilgili bütün işlemleri yapacak olan idari birimdir. Öğrenciler, eğitimle ilgili bütün işlemlerini, sorunlarını bu büronun şefi ve personeli ile çözümler. Öğrenci İşleri Bürosu’nda çözümlenemeyen konular Yüksekokul Sekreteri’ne aktarılır. Gerekiyor ise, ilgili Müdür Yardımcısı’na ve son olarak Müdür’e başvurulur.

Meslek Yüksekokul yönetimi ile öğrenci ilişkilerinin uyumlu bir şekilde sürdürülebilmesi için, öğrencilerin yönetmelikleri, yönergeleri ve Meslek Yüksekokulunda ilan edilen kuralları dikkatli bir şekilde izlemeleri ve bunlara uymaları önemlidir.

Hizmet Saatleri: 08:30/12:00 – 13:30/16:30

Öğrenci İşleri Şefi: İhsan AKKAYA 25024 - Direkt Hattı 0212 338 24 40

Öğrenci İşleri Personeli: Muharrem TOM 25025 Direkt Hattı 0212 338 24 41 

Mustafa KILINÇ 25024 Direkt Hattı 0212 338 24 40