Ormancılık Bölümü

Ormancılık Bölümü

Bölüm ve program yapısı Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15/04/2009 tarihli toplantısında alınan karar ile; 2009-2010 eğitim yılından itibaren uygulamaya konmak üzere değişmiş olup, 623 ISCED Kodu ile Ormancılık Bölümü altında Avcılık ve Yaban Hayatı Programı bulunmaktadır.

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet HAKYEMEZ


Avcılık ve Yaban Hayatı Programı

Programda Okutulan Dersler ve Yaptırılan Uygulamalar

Avcılık ve Yaban Hayatı ders programları; Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Tabiat Parkları, Ulusal Parklar, Tabiatı Koruma Alanları, Biyogenetik ve Biyosfer Rezervler, tarımsal ve sulak alanlar, şehir parkları, hayvanat bahçeleri gibi yerlerde gereksinim duyulan ara elemanlar için gerekli teorik ders ve uygulamalardan oluşmaktadır.


Gereken Nitelikler

Bu programa ÖSS sonuçlarına göre yerleştirme yapılmaktadır. Bu programı seçecek öğrencilerin başarılı olmaları için mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı, Hayvan Sağlığı, Su Ürünleri ve Tarım (Ziraat) kökenli alanlarından mezun olmalarının yanı sıra;


 • hayvanlarla ilgili bir korkusu olmayan,
 • doğa sevgisi olan,
 • arazide gece de çalışabilen,
 • bedence sağlam ve dayanıklı,
 • başkaları ile iyi iletişim kurabilen,
 • biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı

kişiler olmaları önerilmektedir.

Mezunların Çalışma Alanları

Avcılık ve Yaban Hayatı mezunları Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Belediyeler, İl ve İlçe Av Komisyonlarında görev alabilecekleri gibi özel avlaklarda ve hayvanat bahçelerinde de teknik eleman olarak çalışabilirler.

Meslek Elemanlarının Yaptıkları Belli Başlı İşler

Avcılık ve Yaban Hayatı mezunları orman mühendislerine ve biyologlara yardımcı eleman olup,


 • Yaban hayvanlarının üretimini sağlarlar.
 • Yaban hayvanlarının envanterini yaparlar.
 • Yaban hayatı yaşam ortamlarının geliştirilmesinde çalışırlar.
 • Hayvanların preparasyonunu yaparlar.
 • Populasyonların düzenli olarak sürdürülmesini sağlarlar.
 • Özel avlakların yönetiminde teknik eleman olarak çalışırlar.
 • İl ve İlçe av komisyonlarında görev alırlar.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Avcılık ve yaban hayatı geniş bir çalışma alanını kapsar ve çalışma ortamını daha çok açık alanlar teşkil eder. Çalışmalarını ferdi veya ekip halinde yaparlar. Yaban hayvanlarının önemli bir kısmı geceleri faaliyet gösterdiğinden gece de çalışabilirler. Yaban hayvanları ile çalışırken her iş kolunda olduğu gibi gerekli önlemler alınmadığı taktirde kaza riski bulunmaktadır. Ayrıca doğadaki birçok hayvan kuduz vb. bazı hastalıkları taşımaktadır.

İş Bulma Olanakları

Yurdumuzda Avcılık ve Yaban Hayatı mezunlarına çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Gerek kamu sektöründe, gerekse özel sektörde bu konuda yetişmiş ara eleman yetersizliğinden bu programdan mezun olanların iş bulma şansları oldukça yüksektir. Mezunlar Türkiye’nin her yerinde çalıştırılabilmektedirler. İş bulma konusunda cinsiyet ayrımı bulunmamaktadır.

Mesleğin Geleceği

Bu programdan mezun olanlar gerekli koşulları sağladıkları taktirde Orman Fakültelerinin Orman Mühendisliği Bölümlerine dikey geçiş yapabilirler. Yaban hayatının dünyada giderek önem kazanması bu mesleğin de geleceğini daha parlak kılmaktadır.

Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Müfredatını Görmek İçin Tıklayınız.